Het departement onderwijs heeft sinds enkele jaren een strakke reglementering uitgewerkt voor de inschrijving van toekomstige kleuters om willekeur te voorkomen.

Om kampeertoestanden aan scholen te voorkomen kondigde de Vlaamse regering aan dat een digitaal aanmeldingssysteem verplicht wordt.

Alle scholen van Mechelen en de randgemeenten moeten dezelfde data gebruiken. De juiste data gedurende dewelke via het digitaal platform (www.kiesjeschool.be) aangemeld kan worden, werden bepaald op:

11-22 januari 2021 voor broers en zussen en kinderen van personeel

1-26 maart 2021 voor kinderen uit nieuwe gezinnen

Uiteindelijk leidt het computersysteem ouders zo naar scholen. De effectieve inschrijving dient dan op de toegewezen school te gebeuren na afspraak tussen 3 en 26 mei 2021.

Aangezien dit een vrij nieuwe procedure is, zullen we hierover in aanloop naar de start nog uitvoerig communiceren aan de betrokken ouders.

Voor verdere vragen maakt u best een afspraak met de directeur via telefoon of mail (015/27.26.75 of info@vbheffen.be) .

Vrijblijvend kan u contactgegevens overmaken  aan de school. Zodoende bereikt uitgaande post betreffende de inschrijvingen u makkelijk.

Vrije plaatsen
schooljaar 2020 - 2021

Kleuterschool

K0: 5 vrije plaatsen (°2018)
K1: 5 vrije plaatsen (°2017)
K2: 1 vrije plaats (°2016)
K3: 3 vrije plaatsen (°2015)

Lager onderwijs

L1: vol verklaard
L2: 6 vrije plaatsen
L3: vol verklaard
L4: 5 vrije plaatsen
L5: vol verklaard
L6: 7 vrije plaatsen