Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is eerstaanmeldendaninschrijven.png

Het departement onderwijs heeft sinds enkele jaren een strakke reglementering uitgewerkt voor de inschrijving van toekomstige kleuters om willekeur te voorkomen.

Om kampeertoestanden aan scholen te voorkomen, werd een digitaal aanmeldingssysteem verplicht.

Alle scholen van Mechelen en de randgemeenten moeten dezelfde data gebruiken. De juiste data gedurende dewelke via het digitaal platform (www.kiesjeschool.be) aangemeld kan worden, vindt u hieronder. Uiteindelijk leidt het computersysteem ouders naar scholen. De effectieve inschrijving dient dan op de toegewezen school te gebeuren na afspraak. Een voorrangsperiode voor zussen en broers wordt voorzien in de maand februari. Een volgende aanmeldingsperiode voor nieuwe gezinnen wordt in maart ingepland.

Voor verdere vragen maakt u best een afspraak met de directeur via telefoon of mail (015/27.26.75 of info@vbheffen.be) .

Vrijblijvend kan u contactgegevens overmaken  aan de school. Zodoende bereikt uitgaande post betreffende de inschrijvingen u makkelijk.


Voorrang broers en zussen °2021 tussen 23/1 en 3/2 (rechtstreeks inschrijven op school)

28/2 12 uur: start aanmeldingen nieuwe gezinnen 21/3 12 uur: einde aanmeldingen

Vrije plaatsen
schooljaar 2022 - 2023

Kleuterschool

K0: 5 vrije plaatsen (°2020)
K1: 5 vrije plaatsen (°2019)
K2: 7 vrije plaats (°2018)
K3: 3 vrije plaatsen (°2017)

Lager onderwijs

L1: 2 vrije plaatsen
L2: 1 vrije plaats
L3: vol verklaard
L4: 5 vrije plaatsen
L5: vol verklaard
L6: 4 vrije plaatsen