Het departement onderwijs heeft sinds enkele jaren een strakke reglementering uitgewerkt voor de inschrijving van toekomstige kleuters om willekeur te voorkomen.

Om kampeertoestanden aan scholen te voorkomen kondigde de Vlaamse regering aan dat een digitaal aanmeldingssysteem verplicht wordt.

Alle scholen van Mechelen en de randgemeenten moeten dezelfde data gebruiken. Op basis van de huidige gegevens  kan er via een digitaal platform aangemeld worden op www.kiesjeschool.be vanaf 2 tot en met 31 maart 2020. Het computersysteem leidt ouders zo naar scholen. Dit ten  laatste op 30 april 2020. De effectieve inschrijving dient dan op de toegewezen school te gebeuren na afspraak tussen 4 en 26 mei.

Aangezien dit een nieuwe procedure is, zullen we hierover in aanloop naar de start nog uitvoerig communiceren aan de betrokken ouders.

Voor verdere vragen maakt u best een afspraak met de directeur via telefoon of mail (015/27.26.75 of info@vbheffen.be) .

Vrijblijvend kan u contactegegevens overmaken  aan de school. Zodoende bereikt uitgaande post betreffende de inschrijvingen u makkelijk.

Vrije plaatsen
schooljaar 2019 - 2020

Kleuterschool

K0: 5 vrije plaatsen (°2017)
K1: vol verklaard (°2016)
K2: 6 vrije plaatsen (°2015)
K3: vol verklaard (°2014)

Lager onderwijs

L1: 6 vrije plaatsen
L2: vol verklaard
L3: 5 vrije plaatsen
L4: vol verklaard
L5: 7 vrije plaatsen
L6: 4 vrije plaatsen