Schoolreis / excursies

Er zijn steeds verschillende bestemmingen per groep. De kleuters gaan samen op schoolreis. De kinderen van de lagere school gaan meestal in twee of drie groepen, soms samen. Alle kinderen van de klas nemen er natuurlijk aan deel!

Plattelandsklassen

De zesdeklassers gaan ieder jaar op plattelandsklassen naar Torhout. Alle ouders van de zesdeklassers krijgen hierover meer informatie tijdens het oudercontact begin september.

Grootouderfeest

Onze kleuters en hun juffen zorgen telkens voor een onvergetelijk feest. Alle genodigden
(ouders, grootouders, familie, kennissen en vrienden) kijken er elke keer weer naar uit! De dag erna volgt een bisnummer voor de ouders.

Sportdag

We organiseren een winter- en een zomersportdag waarbij de ganse lagere school de hele dag sportief in actie is!

Voettocht

Elk jaar stappen we 11 km ten voordele van 11.11.11 of een ander goed werk zoals de actie ten voordele van onze Plan-kindjes of andere behoeftigen in landen zoals Roemenië of Mexico. Heel de lagere school (ook het eerste leerjaar!) neemt deel aan deze lange voettocht. We stappen langsheen de oevers van de Zenne en de Leuvense vaart. Halfweg in Battel krijgen we een drankje en rusten we even. Onderweg komen we tweemaal de kinderen van Battel tegen. Alle kinderen laten zich sponsoren. Jaarlijks brengt deze sportieve actie vanuit Heffen gemiddeld €2000 op volledig ten voordele van het goede doel.
Zo dragen de leerlingen van onze lagere school zeker een steentje bij voor kinderen die minder kansen hebben dan zij!

Eetdag

Dit initiatief, dat uitging van de ouderraad, is net wat het klinkt. Een dag waarop kinderen, ouders, familie, vrienden worden uitgenodigd om samen aan tafel te gaan en er een gezellige middag of avond van te maken.

Schoolfeest

Elk schooljaar vieren we feest met optredens en animatie, maar vooral met veel plezier en jolijt.