Onze schoolbrochure bestaat uit drie delen.
Het eerste deel geeft je een kort overzicht met nuttige informatie over onze school. Hier vindt u adressen, openingsuren, … . Dit deeltje hebben we bewust heel bondig en vooral praktisch gehouden.
In het tweede deeltje wordt ons pedagogisch of opvoedkundig in vier punten omschreven.
Het derde en meest omvangrijke deel is het schoolreglement. De lay-out en de structuur van het eerste deel werden behouden, maar de informatie en de reglementering is uitgebreider omschreven. Hierbij werd rekening gehouden met de recentste wettelijke bepalingen.
De hele brochure wordt ook op de website van de school geplaatst en up-to-date gehouden, zodat de inhoud op elk moment door iedereen kan worden geraadpleegd. Hier kunt u ook een brochure met wettelijke bepalingen terugvinden waarin telkens gerefereerd wordt naar de decretale omzendbrieven.
De praktische afspraken worden bij de aanvang van het nieuwe schooljaar telkens herhaald in de nieuwsbrief van september. Alle nieuwsbrieven kunnen het hele jaar herlezen worden op de website onder de rubriek “Nuttige informatie”.